"..πᾶσαν αἵρεσιν καὶ φυγὴν ἐπανάγειν οἶδεν ἐπὶ τὴν τοῦ σώματος ὑγίειαν καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἀταραξίαν, ἐπεὶ τοῦτο τοῦ μακαρίως ζῆν ἐστι τέλος..". Επίκουρος, επιστολή προς Μενοικέα

Φωτογραφία από την πρώτη ημέρα του Κύκλου Μαθημάτων "Εισαγωγή στην Επικούρεια Φιλοσοφία" 2017

Κήπος Αθηνών - Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

Ξεκίνησε ο Μηνιαίος Κύκλος Μαθημάτων "Εισαγωγή στην Επικούρεια Φιλοσοφία" στον Κήπο Αθηνών. Στο πρώτο μάθημα παρουσιάστηκαν από μέλη του Κήπου, οι αρχές της επικούρειας φιλοσοφίας, ο βίος του Επίκουρου και οι πηγές, σε μια κατάμεστη αίθουσα από νέους μαθητές. Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες και τους καθηγητές. Δείτε τις διαφάνειες των παρουσιάσεων εδώ. Ηδέως ζην.

Άρθρα των Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας

Επικούρεια θεολογία, συλλογή άρθρων των Φϊλων Επικούρειας Φιλοσοφίας.

Η ορθή πρόσληψη της Επικούρειας φιλοσοφίας ως συστατικό για την ευδαιμονία, του Τάκη Παναγιωτόπουλου

To Κείμενο του μήνα

Κοινωνιοβιολογία και Επικούρειος Εγωιστικός Αλτρουϊσμός: Από το «Εγωιστικό Γονίδιο» στην Ανθρώπινη Συνεργασία Χρήστος Γιαπιτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νευρογενετικής, Τμήμα Ιατρικής, Ε Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαβάστε το άρθρο εδώ.

Επίκουρος, Επιστολή προς Ηρόδοτο

Τον Ιούλιο 2017 ο Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης, μέλος των Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας "Κήπος Αθηνών", ολοκλήρωσε τη νέα μελέτη του στην "Επιστολή προς Ηρόδοτο" με την απόδοση της επιστολής στα σύγχρονα ελληνικά συνοδευόμενη με αναλυτικά σχόλια και μελέτη για την "Επιβολή της Διανοίας". Διαβάστε την σε πρώτη δημοσίευση εδώ.

8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας, 10 και 11 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα

Το Συμπόσιο διεξάγεται στην Αθήνα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, στην περιοχή του τόπου καταγωγής του φιλόσοφου Επίκουρου, τον αρχαίο δήμο Γαργηττού. Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το 7ο Συμπόσιο.
Κυκλοφορούν τα Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου. Θα τα βρείτε στους Κήπους Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Εκδόσεις Επικούρειας Φιλοσοφίας

-Δείτε εδώ την παρουσίαση όλων των επικούρειων εκδόσεων στην ελληνική.
-Δείτε εδώ τις εκδόσεις των Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας.
-Δείτε εδώ ψηφιακά βιβλία από τους Φίλους Επικούρειας Φιλοσοφίας.