ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του 13ου Πανελληνίου Συμποσίου Επικούρειας Φιλοσοφίας προσκαλούν όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις εργασίες τους με σκοπό να παρουσιαστούν στο προσεχές 13ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας (11-12 Φεβρουαρίου 2023) ως προφορικές ανακοινώσεις ή/και ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters).

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνία τελική κατάθεσης εργασιών: έως 16 Ιανουαρίου 2023

Ημερομηνία ενημέρωσης αποδοχής / απόρριψης: 23 Ιανουαρίου 2023

Ημερομηνία αποστολής e-poster presentation: 25 Ιανουαρίου 2023

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

13ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι πριν υποβάλλουν την εργασία τους να διαβάσουν τις παρακάτω οδηγίες σύνταξης και υποβολής περιλήψεων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Θα γίνονται δεκτές οι εργασίες που άπτονται της Επικούρειας Φιλοσοφίας. Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω θεματολογίες

 • Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ
 • Η ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
 • ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
 • ΣΧΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ
 • ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
 • ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
 • ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 • ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
 • ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ
 • ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Οι διαθέσιμοι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Ελεύθερη Προφορική Ανακοίνωση
 2. Ελεύθερη Αναρτημένη Ανακοίνωση (Poster)

Ο τελικός τρόπος παρουσίασης των περιλήψεων που θα γίνουν αποδεκτές καθορίζεται από την επιτροπή αξιολόγησης και είναι οριστικός.