ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

11 – 12 Φεβρουαρίου 2023

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, Αθήνα

Διεύθυνση: Κλειτάρχου 23, Γέρακας, Τ.Κ. 153 44

Πως να πάτε

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας

«Κήπος Αθηνών»

«Κήπος Θεσσαλονίκης»

 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Δήμο Παλλήνης

 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ

Περιφέρειας Αττικής

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ COVID-19

Η διεξαγωγή του συνεδρίου έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

  • Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας
  • Τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής
  • Υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους στεγασμένους χώρους του Νοσοκομείου.
  • Διαθέσιμες μάσκες και αντισηπτικά θα υπάρχουν στους χώρους του συνεδριακού κέντρου.

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η προ-εγγραφή είναι απαραίτητη.

 

Οδηγίες Φυσικής Παρακολούθησης:

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.congressgroup.gr (& www.epicuros.gr)
  • Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program).

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν μετά τη λήξη του Πανελλήνιου Συμποσίου ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στη Φόρμα Εγγραφής τους και αφού συμπληρώσουν το Δελτίο Αξιολόγησης.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Επιστημονικό Πρόγραμμα και την Εγγραφή σας στο Συνέδριο, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Χατζηκώστα 4, 115 21 Αθήνα

T: 211 212 6577, 6937 057173

E-mail: info@congressgroup.gr, Website: www.congressgroup.gr