Πρώτο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας
Σάββατο 12και Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011,
Γέρακας Αττικής, αρχαίος Γαργηττός


1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας