Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

Πραγματοποιημένα Συμπόσια

Δείτε τα προγράμματα, τους ομιλητές, φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες για όλα τα πραγματοποιημένα Συμπόσια:
1o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας - 2011
2o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας - 2012
3o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας - 2013
4o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας - 2014
5o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας - 2015
6o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας - 2016
7o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας - 2017
8o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας - 2018
9o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας - 2019
10o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας - 2020
11o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας - 2021
12o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας - 2022
13o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας - 2023
14o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας - 2024

Τα Πρακτικά

Βιβλία Πρακτικών
Δείτε τα περιεχόμενα εδώ..