Πρώτο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας
Σάββατο 12και Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011,
Γέρακας Αττικής, αρχαίος Γαργηττός


Φωτογραφικά στιγμιότυπα

Το Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα στον αρχαίο Γαργηττό


Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος


Άποψη της αίθουσας