Παρουσιάσεις - Ντοκιμαντέρ κλπ οπτικοακουστικό υλικό με ελληνικούς υπότιτλους
από τους Φίλους Επικούρειας Φιλοσοφίας

Η Παρέγκλιση, Καθηγητής Stephen Greenblatt, ΗΠΑ (με ελληνικούς υπότιτλους)


Οι επικούρειοι πάπυροι του Ερκουνάλουμ, Ιταλία (με ελληνικούς υπότιτλους)


Οινόνανδα - Η μεγάλη επικούρεια επιγραφή, Γερμανία (με ελληνικούς υπότιτλους)


Γιατί ο Επίκουρος μπορεί να μας βοηθήσει να λύσουμε τα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα - S.R. Pickering, Αυστραλία (με ελληνικούς υπότιτλους)


Έχετε Εξαπατηθεί, ΗΠΑ (με ελληνικούς υπότιτλους)