Ένατο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας
Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, Κλειτάρχου και Αριστείδου

Υποβολή επιτοίχιων εργασιών (posters)

Στο πλαίσιο του 9ου Πανελλήνιου Συμποσίου Επικούρειας Φιλοσοφίας θα υπάρχουν όπως πάντα οι προφορικές ανακοινώσεις προσκεκλημένων ομιλητών, αλλά και θα δοθεί η δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να παρουσιάσει εργασία, που να άπτεται της Επικούρειας φιλοσοφίας.

Η παρουσίαση της εργασίας στο Συμπόσιο θα γίνει με την μορφή της επιτοίχιας ανακοίνωσης (poster), που θα είναι αναρτημένη σε όλη την διάρκεια του διημέρου διεξαγωγής του. Η εργασία θα συμπεριληφθεί στα Πρακτικά του Συμποσίου, όπως και οι προφορικές ανακοινώσεις των προσκεκλημένων ομιλητών.

Προϋποθέσεις αποδοχής επιτοίχιας εργασίας

1. Η εργασία θα πρέπει να άπτεται της Επικούρειας φιλοσοφίας.

2. Η υποβολή της εργασίας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με συμπλήρωση σχετικής φόρμας και αποστολής της με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: ideoszen@gmail.com.

Προϋποθέσεις αποδοχής επιτοίχιας εργασίας
1. Η εργασία θα πρέπει να άπτεται της Επικούρειας φιλοσοφίας.
2. Η υποβολή της εργασίας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με συμπλήρωση σχετικής φόρμας και αποστολής της με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: ideoszen@gmail.com. Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15 Ιανουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των εργασιών που υποβλήθηκαν.
3. Ειδική Επιτροπή θα κρίνει εάν η εργασία τηρεί κανόνες γλωσσικού επιπέδου, φιλοσοφικού ύφους και κοινωνικού ήθους. Εργασίες χωρίς επαρκή στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή θα ειδοποιήσει τον συγγραφέα εάν η εργασία έγινε δεκτή ή όχι.
4. Εφόσον γίνει δεκτή μια εργασία, ο συγγραφέας θα πρέπει να καταβάλει 20 ευρώ σε ταχυδρομικό λογαριασμό, έως 30 Ιανουαρίου 2019, για την εκτύπωση και την ανάρτηση της επιτοίχιας ανακοίνωσης στο Συμπόσιο, που αναλαμβάνουν οι διοργανωτές.

Προετοιμασία της εργασίας
1. Τίτλος εργασίας
Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι σύντομος και σαφής και να γραφεί με πεζά γράμματα και όχι με κεφαλαία.
Το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα ή των συγγραφέων να αναφέρονται με πρώτο το επώνυμο και στην συνέχεια το όνομα.
Μετά το ονοματεπώνυμο σε παρένθεση να αναγράφεται η ιδιότητα του συγγραφέα ή των συγγραφέων.
Στην συνέχεια να αναγράφεται το Κέντρο-Φορέας προέλευσης (Κήπος, Φιλοσοφικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Ίδρυμα κλπ.), η Πόλη και η ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα ή των συγγραφέων για διευκόλυνση της επικοινωνίας.
2. Κείμενο εργασίας
Με δεδομένο ότι οι εργασίες θα καταχωρηθούν όπως ακριβώς θα έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες:
Γλώσσα: Ελληνική
Το κείμενο πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο σε μονό διάστημα με περιθώρια 2 cm και οι χαρακτήρες να είναι γραμματοσειράς Times New Roman, μεγέθους 12 cpi.
Η έκταση του κειμένου θα πρέπει να κυμαίνεται έως τέσσερις σελίδες και θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο βιβλιογραφικές παραπομπές στο τέλος.
Επιτρέπεται μετά το τέλος του κειμένου της εργασίας να εμφανίζονται σε ξεχωριστή σελίδα έως δύο σχετικές εικόνες.


Φίλοι της Επικούρειας φιλοσοφίας “Κήπος”

 

 

www.epicuros.gr
Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 19, 2015.