Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

Τα Πρακτικά των Συμποσίων

Βιβλία Πρακτικών
Δείτε τα περιεχόμενα:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ - 1o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας
ΠΡΑΚΤΙΚΑ - 2o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας
ΠΡΑΚΤΙΚΑ - 3o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας
ΠΡΑΚΤΙΚΑ - 4o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας
ΠΡΑΚΤΙΚΑ - 5o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας
ΠΡΑΚΤΙΚΑ - 6o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας
ΠΡΑΚΤΙΚΑ - 7o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας
ΠΡΑΚΤΙΚΑ - 8o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας
ΠΡΑΚΤΙΚΑ - 9o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

Τα Πρακτικά των Συμποσίων κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΦΙΛΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ "ΚΗΠΟΣ" και μπορείτε να τα βρείτε στους Κήπους Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Τα Πρακτικά του 1ου Συμποσίου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Βερέττα.