Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας "ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ"

Διδασκαλία Επικούρειας φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Μαθήματα Επικούρειας φιλοσοφίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παραδίδει από το 2016 το ιδρυτικό μέλος των Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας “Κήπος Αθηνών” Χρήστος Γιαπιτζάκης Επίκουρος Καθηγητής Νευρογενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών:

15 Δεκεμβρίου 2016: “Επικούρεια φιλοσοφία και Σύγχρονη Ψυχολογία” (2ώρες)
Μάθημα ΦΣ100 Εισαγωγή στην Φιλοσοφία - Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
https://eclass.uoa.gr/modules/announcements/index.php?course=PPP605&an_id=129474
Στο Μάθημα αυτό έχει δοθεί ως εγχειρίδιο το βιβλίο “Επικούρεια Φιλοσοφία-Μαθήματα στον Κήπο Αθηνών” https://eclass.uoa.gr/modules/document/

27 Ιουνίου 2018: “Επικούρεια φιλοσοφία και Έλεγχος του Στρες” (2 ώρες)
Μεταπτυχιακό “Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας”, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
http://www.stressmaster.med.uoa.gr/

22 Νοεμβρίου 2018: “Η Επικούρεια φιλοσοφία, η Βιολογική Ψυχολογία και η αναζήτηση της ευδαιμονίας” (1 ώρα)
Μεταπτυχιακό “Φιλοσοφία” - Τμήμα Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
http://www.philosophymaster.ppp.uoa.gr/
“Επικούρεια Φιλοσοφία-Μαθήματα στον Κήπο Αθηνών”
18 Μαρτίου 2019: “Η Επικούρεια Ηθική” (3 ώρες)
Μάθημα ΦΣ107 Ηθική - Τμήμα Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Στο Μάθημα αυτό έχει δοθεί ως εγχειρίδιο το βιβλίο “Επικούρεια Φιλοσοφία-Μαθήματα στον Κήπο Αθηνών”


17 Απριλίου 2019: “Επικούρεια φιλοσοφία και Έλεγχος του Στρες” (2 ώρες)
Μεταπτυχιακό “Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας”, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
http://www.stressmaster.med.uoa.gr/

30 Μαρτίου 2020: “Φιλοσοφική διαχείριση του Στρες” (2 ώρες)
6 Απριλίου 2020: “Επικούρεια φιλοσοφία και Έλεγχος του Στρες” (2 ώρες)

Διαδικτυακά μαθήματα (λόγω πανδημίας κορωνοϊού) στο Μεταπτυχιακό
“Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας”, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ


Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα