ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας - Δήμος Παλλήνης

Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 - Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα