Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΗΘΙΚΗ - ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΩΦΕΛΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
του Jean Marie Guyau, σε μετάφραση Λεωνίδα Α.Αλεξανδρίδη

Ο συγγραφέας

Jean Marie Guyau - Γάλλος φιλόσοφος και ποιητής, θεωρείται ως ο Νίτσε της Γαλλίας. Η διδακτική του καριέρα κόπηκε σύντομα λόγω της κακής του υγείας, αλλά συνέγγραψε αρκετές σημαντικές εργασίες στη σύντομο χρόνο της ζωής του. Ο Guyau θεωρείται φίλος της επικούρειας φιλοσοφίας και αντιλαμβανόταν τον Ωφελιμισμό ως την σύγχρονη έκφραση της επικούρειας φιλοσοφίας.

Ο μεταφραστής

Ο Λεωνίδας A.Αλεξανδρίδης, είναι πολιτικός μηχανικός, ζει στην Αθήνα και είναι μέλος των Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας "Κήπος των Αθηνών". Έχει αποδώσει στα σύγχρονα ελληνικά τις επιτομικές επιστολές του Επίκουρου προς Μενοικέα και προς Ηρόδοτο. Έχει μεταφράσει στο μέρος που αναφέρονται στη φιλoσοφική σχολή του Επίκουρου τα έργα του Κικέρωνα “De finibus” και “De natura deorum” και τις ηθικές επιστολές του Σενέκα. Έχει μεταφράσει Guyau (βλ.παρακάτω). Οι παραπάνω εργασίες είναι δημοσιευμένες στο www.epicuros.gr στην ενότητα Κείμενα της Αρχαιότητας.

Το έργο

O Jean Marie Guyau είχε συγγράψει μια εκτενή μελέτη με θέμα την "Ιστορία και Κριτική της ωφελιμιστικής ηθικής". Κάλυπτε χρονικά από τον Επίκουρο μέχρι την σύγχρονη αγγλική σχολή του 19ου αι. Το πρώτο μέρος αυτής της μελέτης έχει ήδη δημοσιευθεί στο www.epicuros.gr με τον τίτλο “Η ηθική του Επίκουρου και οι σχέσεις της με τις σύγχρονές θεωρίες”. Τώρα δημοσιεύουμε το δεύτερο μέρος με τίτλο "Η σύγχρονη Αγγλική Ηθική - Ηθική της ωφελιμότητας και της εξέλιξης". Η δημοσίευση του μερους αυτού έγινε σταδιακά σε δυο φάσεις, μέρος πρώτο - "Έκθεση των θεωριών" και μέρος δεύτερο - "Κριτική". Το έργο μεταφράζεται στα ελληνικά για πρώτη φορά.

Jean Marie Guyau - Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΗΘΙΚΗ - ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΩΦΕΛΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ - "Έκθεση των θεωριών"

Jean Marie Guyau - Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΗΘΙΚΗ - ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΩΦΕΛΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ - "Κριτική"

Η πρώτη δημοσίευση της μετάφρασης του έργου πραγματοποιήθηκε στην ιστοσελίδα www.epicuros.gr τον Φεβρουάριο - Α μέρος και τον Απρίλιο - Β μέρος του 2016.

Ευχαριστούμε τον Λεωνίδα Α.Αλεξανδρίδη, για την προσφορά του στην φιλοσοφία.

Τάκης Παναγιωτόπουλος

www.epicuros.gr

Φεβρουάριος 2016