*Η παρακάτω δημοσίευση, έχει αναρτηθεί με την άδεια του συγγραφέα


CICERO
DE FINIBUS BONORUM ET MALORUM

ΚΙΚΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΤΑΤΑ ΑΓΑΘΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡΤΑΤΑ ΚΑΚΑ


ΒΙΒΛΙΑ I & II

Μετάφραση
Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΙΒΛΙΟ Ι - ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ

Το έργο «για τα υπέρτατα αγαθά και τα υπέρτατα κακά» (finibus bonorum et malorum) ανήκει στα φιλοσοφικά έργα του Κικέρωνα και υπό μορφή διαλόγων αναφέρεται στην ηθική θεωρία των τριών κυριοτέρων φιλοσοφικών σχολών της εποχής του, την Επικούρεια, την Στωική και την σύγχρονή του Ακαδημία. Αποτελείται από πέντε βιβλία εκ των οποίων τα δυο πρώτα αναφέρονται στην Επικούρεια φιλοσοφία (το πρώτο είναι έκθεση από τον Τορκουάτο της επικούρειας ηθικής και το δεύτερο πολεμική του ίδιου του Κικέρωνα εναντίον της επικούρειας φιλοσοφίας) και το τελευταίο στους ακαδημαϊκούς της εποχής του. Και είναι ειρωνεία της ιστορίας ότι το έργο αυτό του Κικέρωνα, του πιο σφοδρού ίσως πολέμιου του Επίκουρου και της Επικούρειας φιλοσοφίας, υπήρξε βασική πηγή για τη γνωριμία της Δύσης με τον Επίκουρο, αφού από τον τεράστιο όγκο και πλήθος των έργων της επικούρειας φιλοσοφίας, που γράφτηκαν κατά την αρχαιότητα ελάχιστα διασώθηκαν.

Η ελληνική μετάφραση που περιλαμβάνει το Πρώτο και το Δεύτερο Βιβλίο του έργου, έχει γίνει από την Γαλλική μετάφραση ενός πολύ σημαντικού Γάλλου φιλοσόφου του 19ου αιώνα, του Ζαν-Μαρί Γκυγιώ, καθώς και την εισαγωγή του, που αναφέρεται στα δύο αυτά Βιβλία και στην επικούρεια φιλοσοφία. Ο καθηγητής Χαράλαμπος Θεοδωρίδης αναφερόμενος στον Επίκουρο και στην διδασκαλία του για τον ιντετερμινισμό είτε την ενδεχομενικότητα, την contingeance, με νεότερη ορολογία, γράφει για τον Γκυγιώ(1): «Οι απόψεις του έχουν βαρύτητα για το περίμαχο και στην εποχή μας ζήτημα, όπως τόδειξε ο M. Guyau σ’ ένα εξαιρετικό κεφάλαιο του βιβλίου του: Contigeance et liberté, που το συνιστώ σε όσους αγάπησαν τον Επίκουρο.
Προσπάθησα, κατά το δυνατό, να αποδώσω πιστά από τα γαλλικά τα δύο Βιβλία του Κικέρωνα άλλα και την εισαγωγή του Γκυγιώ, έργα τα οποία πέραν από την ανεκτίμητη αξία τους, αποτελούν αυτά τα ίδια ιδιαίτερα γοητευτικά κείμενα.
Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά να μοιραστώ το αποτέλεσμα της προσπάθειας μου αυτής με του φίλους της επικούρειας φιλοσοφίας.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

1.Χαράλαμπος Θεοδωρίδης , Επίκουρος η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου, Αθήνα 1954.