Καλώς ήρθατε
στην 11η Πανελλήνια Συνάντηση Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
-ΦΙΛΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
"ΚΗΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας
"ΚΗΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"
info@epicuros.net
Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας
"ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ"
ideoszen@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
www.epicuros.gr
www.epicuros.net

Δείτε πληροφορίες για προηγούμενες Πανελλήνιες Συναντήσεις
4η Συνάντηση
5η Συνάντηση
6η Συνάντηση
7η Συνάντηση
8η Συνάντηση
9η Συνάντηση
10η Συνάντηση

Για ενδέκατη συνεχόμενη φορά οι Φίλοι της Επικούρειας Φιλοσοφίας συναντήθηκαν στα Τρίκαλα το Σάββατο 12 Μαίου 2018 στο Κέντρο Έρευνας Μουσείο Τσιτσάνη.

Οι Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας "Κήπος Αθηνών", "Κήπος Θεσσαλονίκης" και "Κήπος Τρικάλων", διοργάνωσαν με επιτυχία την 11η Πανελλήνια Συνάντηση Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας με θέμα: «Ο Επίκουρος στην ψηφιακή εποχή. Ένας αρχαίος πιο σύγχρονος από ποτέ».

Φωτογραφίες από την 11η Πανελλήνια Συνάντηση Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας

Πανελλήνιες Συναντήσεις
Φίλων της Επικούρειας Φιλοσοφίας


Η Πανελλήνια Συνάντηση των Φίλων της Επικούρειας Φιλοσοφίας στο Άλσος Προμηθέως του Ολύμπου είναι ένας ετήσιος θεσμός, που μετρά ήδη εννέα διοργανώσεις, φέτος θα είναι η δέκατη. Η Πανελλήνια Συνάντηση καθώς και το ετήσιο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας, το οποίο διοργανώνεται από το 2011 κάθε Φεβρουάριο στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα από τους Κήπους Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Παλλήνης, αποτελούν δύο θεσμούς στους οποίους αναδεικνύεται η Επικούρεια φιλοσοφία στο σήμερα και ανταλλάσσονται φιλοσοφικές απόψεις με την ταυτόχρονη σύσφιξη φιλικών σχέσεων.

Ανελλιπώς από το 2008, η Πανελλήνια Συνάντηση λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στο πλαίσιο των Προμηθείων, των εορταστικών εκδηλώσεων ελληνικής κοσμοθέασης. Η Συνάντηση διεξάγεται το πρωινό του Σαββάτου, με την συμμετοχή φίλων Επικούρειας φιλοσοφίας από όλη την Ελλάδα και με ελεύθερη παρακολούθηση από το κοινό.

Κάθε Πανελλήνια Συνάντηση έχει ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο προσεγγίζεται από κάθε συμμετέχοντα φίλο με μια πεντάλεπτη εισήγηση. Κατά γενική ομολογία, οι ομιλητές διακρίνονται για την σοβαρότητα, την ευγένεια, την πολύπλευρη γνώση και τον φιλοσοφικό στοχασμό τους. Αφού μιλήσουν όλοι οι συμμετέχοντες φίλοι με την σειρά, ακολουθεί συζήτηση με την συμμετοχή του κοινού, υπό τον συντονισμό ενός προεδρεύοντα. Οι τρεις πρώτες Συναντήσεις στον Όλυμπο διοργανώθηκαν από το περιοδικό «Κήπος του Επίκουρου», ενώ στην συνέχεια ανέλαβαν την ετήσια διοργάνωση των Συναντήσεων οι Κήποι της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Στις οκτώ πραγματοποιημένες Συναντήσεις συμμετείχαν ως εισηγητές πενήντα διαφορετικά άτομα από δεκαπέντε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Χαλκίδα, Ηράκλειο Κρήτης, Άρτα, Ρόδο, Ικαρία, Κοζάνη, Νάουσα, Ελασσόνα Λάρισας, Κιάτο Κορινθίας, Πολύκαστρο Κιλκίς, Αίγινα και Κερατέα Αττικής. Και στις επτά Πανελλήνιες Συναντήσεις έχουν συμμετάσχει ο Χρήστος Γιαπιτζάκης και ο Τάκης Παναγιωτόπουλος από την Αθήνα.

Οι έως τώρα Πανελλήνιες Συναντήσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας είναι οι ακόλουθες:
1η Πανελλήνια Συνάντηση: «Οι Επικούρειοι στον Όλυμπο» (Συνάντηση γνωριμίας), Σάββατο, 21 Ιουνίου 2008. Συμμετείχαν 22 φίλοι. Τα Πρακτικά των ομιλιών έχουν δημοσιευθεί στο τεύχος Ε, «Κήπος του Επίκουρου», σελ. 16-29, Εκδόσεις Βερέττα 2008.
2η Πανελλήνια Συνάντηση: «Επίκουρος και Πολιτική», Σάββατο, 20 Ιουνίου 2009. Συμμετείχαν 11 φίλοι. Τα Πρακτικά των ομιλιών έχουν δημοσιευθεί στο τεύχος Θ, «Κήπος του Επίκουρου», σελ. 4-30, Εκδόσεις Βερέττα 2009.
3η Πανελλήνια Συνάντηση: «Επίκουρος και Θεός», Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010. Συμμετείχαν 15 φίλοι. Τα Πρακτικά των ομιλιών έχουν δημοσιευθεί στο τεύχος ΙΓ, «Κήπος του Επίκουρου», σελ. 27-59, Εκδόσεις Βερέττα 2010.
4η Πανελλήνια Συνάντηση: «Μπροστά στην Κρίση», Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011. Συμμετείχαν 9 φίλοι. Τα Πρακτικά των ομιλιών έχουν δημοσιευθεί στο «Επικούρεια Φιλοσοφία: Ανθολόγιο», σελ. 111-143, Εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας 2012.
5η Πανελλήνια Συνάντηση: «Η εφαρμογή της Επικούρειας φιλοσοφίας στην σύγχρονη Ελλάδα», Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012. Συμμετείχαν 13 φίλοι. Τα Πρακτικά των ομιλιών έχουν δημοσιευθεί στο «Επικούρεια Φιλοσοφία: Ανθολόγιο Β», σελ. 88-153, Εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας 2013.
6η Πανελλήνια Συνάντηση: «Η Επικούρεια Αυτάρκεια στην Ελλάδα της σημερινής κρίσης», Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013. Συμμετείχαν 17 φίλοι. Τα Πρακτικά των ομιλιών έχουν δημοσιευθεί στο «Επικούρεια Φιλοσοφία: Ανθολόγιο Γ», σελ. 43-120, Εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας 2014.
7η Πανελλήνια Συνάντηση: «Η βιωματική προσέγγιση της Επικούρειας Φιλοσοφίας (Ατομική-Συλλογική)», Σάββατο 5 Ιουλίου 2014. Συμμετείχαν 11 φίλοι. Τα Πρακτικά των ομιλιών έχουν δημοσιευθεί στο «Επικούρεια Φιλοσοφία: Ανθολόγιο Δ», σελ. 79-124, Εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας 2015.
8η Πανελλήνια Συνάντηση: «Εφαρμογή του Επικούρειου Κανόνα στην πράξη (Ατομική-Συλλογική)», Σάββατο 11 Ιουλίου 2015. Τα Πρακτικά των ομιλιών έχουν δημοσιευθεί στο «Επικούρεια Φιλοσοφία: Ανθολόγιο Ε», Εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας 2016.
9η Πανελλήνια Συνάντηση: «Εφαρμογή του Επικούρειου Κανόνα στην πράξη (Ατομική-Συλλογική)», Σάββατο 07 Ιουλίου 2016. Τα Πρακτικά των ομιλιών έχουν δημοσιευθεί στο «Επικούρεια Φιλοσοφία: Ανθολόγιο Ε», Εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας 2016.
10η Πανελλήνια Συνάντηση: «Η επανελλήνιση υπό το πρίσμα της Επικούρειας Φιλοσοφίας», Σάββατο 08 Ιουλίου 2017.


Η ετήσια Πανελλήνια Συνάντηση Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας μέχρι το 2107 διεξάγονταν σε μια εξαιρετικά φιλική και ευδαιμονική ατμόσφαιρα κάτω από την δροσερή σκιά των ελάτων του Ολύμπου και κατά γενική ομολογία είχε επιτύχει να προσφέρει στους συμμετέχοντες και τους ακροατές μια γαλήνια πνευματική απόλαυση, αλλά και φιλοσοφικούς προβληματισμούς.
Από το 2018 οι Πανελλήνιες Συναντήσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας θα πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ώστε η επικούρεια φιλοσοφία να έχει την μεγαλύτερη διάδοση.


Μετά την κάθε Συνάντηση, ακολουθεί συμπόσιο των φίλων σε ταβέρνα.