12ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας 19&20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - ΒΙΝΤΕΟ


To 12ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 19 και 20 Φεβρουαρίου 2022. Διοργανώθηκε από τους Φίλους Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ και ΚΗΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και τον Δήμο Παλλήνης τόπο καταγωγής του φιλοσόφου Επίκουρου (σημερινός Γέρακας - αρχαίος Γαργηττός). Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να δείτε τις ομιλίες.
Qries

Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ενότητα Α: Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΤΕΤΡΑΦΑΡΜΑΚΟΣ


Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022 Ενότητα Β: Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ


Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022 Ενότητα Γ: Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ - Ενότητα Δ: Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ